Powstanie węgla kamiennego

Jak powstał węgiel kamienny? Powstawanie węgla kamiennego to długotrwały proces liczący miliardy lat. Większość pokładów węgla kamiennego wytworzyła się od 360 do 28 milionów lat temu. Węgiel kamienny jest paliwem kopalnianym organicznego pochodzenia, co za tym idzie, do jego powstania przyczyniły się rośliny lądowe. Węgiel kamienny powstał w wyniku długich przekształceń tkanek roślinnych. Jak powstał węgiel kamienny?
Istotnym okresem dla wykształcenia się węgla kamiennego był karbon. Cechą charakterystyczną tego okresu był gorący i wilgotny klimat, sprzyjał on rozwojowi bujnej roślinności. W tym okresie dominującą roślinnością były paprocie, skrzypy, widłaki, a także rośliny nagonasienne. W momencie gdy te rośliny obumierały, ich tkanki były poddawane procesom beztlenowej fermentacji. Ich występowanie w szczególności na podmokłych terenach, uniemożliwiło im rozkład na skutek zwyczajnych procesów biologicznych. Obszar ulegał obniżaniu, był zalewany przez płytkie wody, rośliny nie miały wystarczającego dostępu do powietrza, w wyniku tego powstał także torf. Następnie, przez bardzo wiele lat, były one przykrywane warstwą osadów różnorodnego pochodzenia. Masa początkowo podobna do warstwy torfu stopniowo dostawała się na większe głębokości. Za sprawą zwiększającego się ciśnienia i temperatury z warstw była wypierana woda jak i inne substancje, co jednocześnie przyczyniło się do wzrostu
ilość węgla. Wody nanosiły piaski i żwiry, które przykrywały pokłady powstałą warstwę torfu.Obszar ulegał ponownym obniżaniu,natomiast temperatura w skałkach stopniowo wzrastała.
Obumarłe szczątki roślin lądowych bez dostępu do powietrza jak i pod wpływem coraz wyższej temperatury zamieniały się w węgiel. Początkowo był to węgiel brunatny, potem dopiero kamienny. Ten proces nazywa się uwęgleniem.
Zaprezentowane cykle powtarzały się kilkukrotnie, dlatego powszechnie mówi się, że powstałe pokłady węgla kamiennego utworzyły się na skutek sedymentacji cyklicznej. Sedymentacja ta spowodowała powstanie wielu warstw węgla, które były oddzielone od siebie różnymi skałami osadowymi.
Węgiel powstawał także w innych okresach, na przykład w okresie paleozoiku zwanym również permem, powstawał również w późniejszym czasie. Wraz z postępem czasu jakość zwęglania zmniejsza się. Wysoka jakość węgla uzależniona jest od długości procesu jego powstawania, im proces jest dłuższy tym jego jakość jest wyższa. Najwyższą klasą węgla kamiennego jest grafit, w jego składzie występuje 100% węgla.
Na bagnistych terenach, wyżej opisane procesy zachodzą przez cały czas, również w czasach współczesnych. Jednakże proces powstawania węgla kamiennego, nie należy do procesów szybko odnawialnych.
Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego w Europie. Węgiel kamienny wydobywany jest na Górnym Śląsku co najmniej od połowy XVII wieku. W Polsce węgiel jest surowcem strategicznym, z tego powodu że zaspokaja on aż 60% zapotrzebowania energetycznego kraju. Polskie zasoby tej skały należą do jednych z największych w Unii Europejskiej. Większość z występujących w kraju kopalni zlokalizowana jest w województwie lubelskim oraz na Górnym Śląsku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here