Jak obliczyć średnią ocen?

Szkoła, to nie tylko budynek, ale również miejsce, gdzie każdy z nas na pewnym etapie życia, zdobywał wszechstronną wiedzę, z wielu dziedzin. Jedni mieli bardziej humanistyczny umysł, dlatego preferowali naukę języka polskiego, historii, czy wiedzy o społeczeństwie. Inni woleli nauki ścisłe, szybciej przyswajali wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, czy chemii. W szkole, przynajmniej na początku kształcenia nie ma ukierunkowania nauczania. Uczeń powinien zdobyć podstawową wiedzę z różnego zakresu nauki, co potem ułatwi mu możliwość ukierunkowania się w jednej dziedzinie.

Największą nagrodą za poświęcony czas i trud jest czerwony pasek na świadectwie końcowym. Każdy uczeń, dąży do tego wyróżnienia, ponieważ jest to najlepszy dowód doceniający ich całoroczną pracę.
Świadectwo z wyróżnieniem jest również powodem do dumy dla rodziców, którzy cały rok motywują dziecko do nauki.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?
Uczeń, już od czwartej klasy szkoły podstawowej może starać się o to wyjątkowe świadectwo. Powyższe wyróżnienie obowiązuje do końca szkoły podstawowej, a więc do ósmej klasy i przez cały okres uczęszczania do liceum, technikum, lub szkoły zawodowej.
Aby otrzymać świadectwo z paskiem, uczeń musi uzyskać średnią arytmetyczną ocen, ze wszystkich przedmiotów, wynoszącą 4,75.
Do kryteriów należy dodać również zachowanie ucznia. Mimo dobrych ocen, uczeń, który nie jest zdyscyplinowany i nie potrafi przyjąć podstawowych norm przyzwoitego zachowania w szkole, nie otrzyma powyższego wyróżnienia na koniec roku. Aby uzyskać świadectwo z paskiem, uczeń musi wykazać się bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem.

Jak obliczyć średnią ocen?
Kiedy zbliża się okres wystawiania ocen, każdy uczeń zastanawia się ile może dostać czwórek, aby mieć na koniec roku świadectwo z paskiem.
Na powyższe wyróżnienie, należy uczyć się przez cały rok, ale doskonale wiemy, że w okresie wystawiania ocen, możemy poprawić ocenę z jednego, lub dwóch przedmiotów, by spełnić swoje marzenie o czerwonym pasku.
Najprostszym sposobem, aby obliczyć, czy nasze oceny zakwalifikują się na wyróżnienie, jest obliczenie średniej arytmetycznej ze wszystkich uzyskanych ocen.
W słupku, jeden pod drugim wypisujemy nazwę wszystkich przedmiotów, na jakie uczęszczamy do szkoły. Następnie obok nazwy zapisujemy prognozowaną ocenę, otrzymaną na zakończenie roku. Takim sposobem będziemy mieć wykaz wszystkich przedmiotów i otrzymanych ocen. Następnie sumujemy wszystkie oceny i dzielimy przez liczbę przedmiotów. Uzyskany wynik będzie właśnie średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Dzięki temu sposobowi, w łatwy sposób obliczymy, czy nasza średnia jest większa, czy mniejsza niż 4,75.

Nauka jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej rozwijamy swoją ogólną wiedzę o świecie, ale pamiętajmy, że okres szkolny, to również czas społecznego rozwoju. Poznajemy nowych ludzi, zawieramy nowe znajomości, otwieramy się na innych. Szkoła, daje nam poczucie przynależności do danego społeczeństwa, danej klasy, budzi w nas potrzebę akceptacji przez drugiego człowieka i umożliwia zawieranie przyjaźni. Dlatego nie załamujmy się, jeśli nie uda nam się uzyskać świadectwa z czerwonym paskiem. Spróbujmy poprawić się w następnym roku szkolnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here