Jak napisać opis?

Pewnie może wam się wydawać głupie pytanie „Jak napisać opis?”, lecz na pewno wielu ludzi, w tym może nawet ty! Pisze opisy źle! Dzisiaj postaram ci się wytłumaczyć jak pisać opisy w ciekawy i interesujący sposób. Czym jest opis? Jest to forma pisemna jakiegoś tekstu, która przekazuje nam informacje o jakimś danym przedmiocie, postaci,
zwierzęciu albo o czymś innym, przekazuje nam on takie informacje jak na przykład charakter, wygląd lub inne informacje. Opisy dzielimy na pobieżne
i szczegółowe (czy dokładne, z detalami). Najpierw, żeby coś opisywać musimy potrafić obserwować albo zauważać szczegóły, widzieć różnice oraz podobieństwa. Opisy mogą po prostu przekazywać jakieś dane albo mogą być formą jakiegoś wypracowania (np. opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie). Opis również może być rzeczowy, naukowy bądź artystyczny. Opis zwykły to po prostu przeciętny opis, zaś naukowy wymaga od nas sporej wiedzy na temat przedmiotu, lub czegoś innego co opisujemy, natomiast artystyczny służy nie tylko przekazaniu jakichś informacji, ale także wymaga od nas dużej sprawności posługiwania się językiem literackim. Żeby napisać opis, potrzebujmy jakichś zasad, reguł, którymi będziemy się kierować podczas opisywania czegoś. Pierwszą zasadą jest statyczność, czyli w opisie nie możemy zawrzeć informacji o tym, że obiekt aktualnie się porusza, po prostu jego położenie jest niezmienne. Przestrzenność to druga zasada, czyli obiekt musi zostać umieszczony w jednej i danej mu przestrzeni nie może jej zmieniać, ciągle w niej pozostaje. Kolejną zasadą jest niezmienność w czasie, czyli nie ma ani czasu teraźniejszego, ani przyszłego, ani przeszłego. Ważnymi też zasadami są nie śpiesz się, zanim przystąpisz do opisywania zastanów się co chcesz opisać i zwróć uwagę na jego wszystko szczegóły i detale. Używaj wielu przymiotników, staraj się ich nie powtarzać, dzięki temu opis jest bogatszy w treść. Zawsze pisz pełnymi zdaniami, tekst musi być przyjemny i łatwy do czytania. Oraz ostatnia reguła nie nadużywaj czasowników: „jest” , „ma” , „był”, itp. Jest dużo wyrazów bliskoznacznych do tych słów! Powiem wam po kolei jak pisać niektóre z opisów. Jak napisać oddanie jakiejś osoby. Musimy ukazać jego portret fizyczny, czyli takie wartości jak na przykład: wzrost ,waga
, sylwetka, kształt, twarz, itd. Jak się porusza, w jaki sposób. Jej charakterystyka i zachowanie. Jej cechy osobowości. Jak napisać opis zwierzęcia? Ważną rzeczą jest jego rasa, ewentualnie nazwa, imię. Jej wygląd fizyczny (sierść, kolor, wielkość). Charakterystyka i zachowanie, czy na przykład jest nastawione pokojowo czy może jednak agresywnie.
W opisie przedmiotu musisz podać takie informacje jak na przykład, jaki to jest rodzaj tej rzeczy, wygląd fizyczny (kolor, wielkość, materiał, z jakiego jest wykonany, kształt, cechy charakterystyczne.) Jakie jest zastosowanie tego przedmiotu, do czego go używamy. Opis przeżyć, czyli oddanie naszych emocji albo uczuć, sytuacja, która wywołała to przeżycie, wewnętrzne aspekty tego incydentu (czyli emocje i uczucia, np. smutek, gniew, radość, żal, zaskoczenie,itd.)Zewnętrzne aspekty czyli, na przykład krzyk, płacz, bladość, rumieniec, śmiech, itd). To są różne opisy i sposoby ich przygotowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here