Wstęp do pracy licencjackiej

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej

Każda uczelnia ma swoje wytyczne odnośnie tego, jak powinno wyglądać wprowadzenie do pracy dyplomowej.

Są jednak elementy stałe, które powinny się bezwarunkowo znaleźć w każdym wstępie do pracy licencjackiej.

Te elementy to:

– jasno sprecyzowany cel pisania pracy, teza (lub tezy) oraz zakres pracy
– aktualny stan badań w danym temacie (tło tematu, którym się zajmujemy)
– metody badawcze (np. analiza, synteza)
– informacja o charakterze pracy (teoretyczny, praktyczny)
– krótka informacja na temat tematu pracy (przybliżenie czytelnikowi, czym jest obrany przez nas temat)
– krótkie streszczenie pracy, to znaczy informacje o tym, co zawierają poszczególne rozdziały
– niektóre uczelnie wymagają również sprecyzowania powodu, dla którego podjęło się taki, a nie inny temat

Pozostała część elementów może się różnić w zależności od tego, czy jest to praca z dziedzin humanistycznych, czy ścisłych, czy jest to praca teoretyczna czy praktyczna. wytyczne powinny znajdować się na stronie uczelni, jak również powinny zostać podane podczas seminarium przez promotora. W razie wątpliwości najlepiej jest skonsultować się ze swoim promotorem, który, jako opiekun pracy, najlepiej zna wytyczne.

Wstęp nie musi, a nawet nie powinien, być długi. Jedna strona standardowego maszynopisu, obejmująca 1800 znaków ze spacjami, powinna w zupełności wystarczyć. Ważne, żeby umieścić we wstępnie wszystkie ważne informacje w pigułce.

Są różne teorie na temat tego, czy wstęp powinno się pisać na początku czy już po napisaniu całej pracy. Osobiście uważam, że dużo łatwiej napisać jest wstęp już po napisaniu pracy, gdyż założenia, które mamy na początku, mogą, a nawet bardzo często ulegają zmianie w trakcie pisania. Zmianom może ulec nawet główna teza czy zawartości poszczególnych rozdziałów. Można więc na początku napisać sobie szkic wstępu, dzięki czemu będzie nam łatwiej pisać część zasadniczą pracy, znając już pewne założenia i myśli, które chcemy rozwinąć. Jednak ostateczną wersję wstępu warto napisać już po skończeniu tworzenia pracy.

Wielu promotorów życzy sobie otrzymać jednak wstęp już dużo wcześniej, podczas jednego z seminariów. Dlatego napisanie szkicowego wstępu, w którym zawrzemy kluczowe informację na temat postawionej tezy, celu pisania pracy oraz metod badawczych, którymi w trakcie pisania będziemy się posługiwać może okazać się konieczne.

Niestety może okazać się, że na początku nie końca będziemy wiedzieć, co powinniśmy w takim wstępie napisać. Warto wówczas raz jeszcze zastanowić się nad wybranym tematem. Zadać sobie samemu pytanie, dlaczego zainteresował nas ten, a nie inny temat. Co chcielibyśmy, aby czytelnik wyniósł po lekturze naszej pracy, czego się dowiedział, czym się zainspirował. Warto przejrzeć raz jeszcze zebraną bibliografię oraz materiały, na których chcemy bazować. Na pewno wówczas łatwiej będzie napisać takie wprowadzenie.

Dobrym sposobem jest też research, czyli przejrzenie dostępnego archiwum prac, przeczytawszy kilka wstępów, dużo łatwiej będzie skonstruować swój własny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here