Deklaracje VAT

Nowe deklaracje VAT weszły w życie 1 listopada 2019 r. Zmiany widoczne są we wzorach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz w ulepszeniach we wzorach na stronie ww. deklaracje. Projekt został utworzony przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozowoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Określają zmiany we wzorach wyżej wymienionych VAT.

Modyfikacje we wzorach VAT-7K I VAT-7:

– zmiany w części F, wprowadzono pozycję 69 (rubryka dotyczy podatnika w momencie, gdy wystawia fakturę, w której widnieję zapis „mechanizm podzielonej płatności”,
– w części C uwzględniono poprawkę zapisu, który brzmi następująco :

„Kwota podatku od wewnątrzwspólnowatego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art.103 ust. 5a i 5b ustawy”.
Warto wspomnieć, że na podstawie art.1 pkt 18 ustawy z 9 sierpnia 2019r. o zmianach w ustawie o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, w związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzono odgórny wymóg uwzględnienia na fakturze oznaczenia poprzez powiększenia informacji w katalogu, jakie powinna zawierać faktura zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowe modyfikacje we wzorach deklaracji VAT, wynikają ze zmiany ustawy o podatkach VAT z dnia 1 listopada 2019r.

Przekształcenie wzorów nabyły moc prawną począwszy od rozliczenia się za listopad, jeśli chodzi o rozliczenia miesięczne, a kwartalne będą obowiązywały od czwartego kwartału. Od ubiegłego roku wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczenia podatku VAT przypisywane będą dla podatników wykonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, których wartość nie przekroczy 50.000 zł. miesięcznie.

Więcej informacji na temat nowych deklaracji VAT można dowiedzieć się w urzędzie skarbowym albo z innych źródeł i stron. Bardziej szczegółowo opisano na blogach związanych z rachunkowością. Wszelkie odpowiedzi na pytania związane z tematem przewodnim, odpowie księgowa, która zna się na nowych przepisach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here